Cartref/ Home

Cyhoeddi, ymgyrchu a chynnal digwyddiadau/

Publishing, campaigning and hosting events.

Pamffledi/ Pamphlets

Celf o’r pamffled ddwyieithog: Y ras i gynganeddu/ Artwork from the bilingual pamphlet: The race to cynganeddu.

Cyhoeddi pamffledi barddoniaeth, celf ac ysgrifau/ Publishing pamphlets of poetry, art and belles lettres.

Llyfrau/ Books

Clawr engreifftiol/ An example cover.

Cyhoeddi llyfrau llawn – cyfrolau ac antholegau/ Publishing full books – collections and anthologies.

Digwyddiadau/ Events

Dr Sara Louise Wheeler, sefydlwyr y wasg/ Dr Sara Louise Wheeler, founder of the publishing house.

Cynnal digwyddiadau lawnsio a meic agored/ Hosting launches and open mic events.


Create your website with WordPress.com
Cychwyn arni
%d bloggers like this: